Branko Romić

Rođen je 1981.godine u Sarajevu, općina Centar. Osnovnu i srednju školu završio u Varešu, nakon čega upisuje Pedagošku akademiju u Zenici koju završava 2002. god.
Odmah potom nastavlja sa školovanjem na Pedagoškom fakultetu u Zenici i stiče zvanje profesor razredne nastave. Pri interdisciplinarnim postdiplomskim studijama u Sarajevu, a u organizaciji Vijeća Evrope u Strasbourgu (Francuska) završava Akademiju za političko usavršavanje u vodstvu tima predvođenog prof. dr. Zdravkom Grebom. Od 2000. god. član Općinskog odbora SDP BiH Vareš, predsjednik foruma mladih OO SDP BiH Vareš u dvogodišnjem mandatu, nakon čega je od 2009. godine predsjednik Općinskog odbora SDP u Varešu. Član je predsjedništva Kantonalnog odbora SDP ZDK.
Osim Komisije za Obrazovanje, nauku, kulturu i sport pri skupštini ZDK, obavljao i funkciju člana Skupštine „ŠPD“ d.o.o. Zavidovići u polugodišnjem periodu. Obavljao funkciju člana Nadzornog odbora BH Telecom d. d. Sarajevo u periodu od 2011-2015. god. Radi kao profesor razredne nastave u Osnovnoj školi „Vareš Majdan“ u Varešu, Područna škola Dabravine. Svojim djelovanjem u općinskom vijeću Vareš želi doprinijeti razvoju općine kroz sve segmente življenja, vratiti i jačati zajedništvo i demokratska prava svih stanovnika općine učiniti jednakim, te poništiti dosadašnje devijantne odluke poput visine cijene vode, dovoza otpada iz područja Breze, davanja općinskih dobara pod koncesiju, pa čak i onih koji sežu u kulturno – historijske spomenike. Zalagat će se da Vareškom ekonomijom i prirodnim dobrima općine Vareš, a svaki oblik nezakonitih aktivnosti efikasno prijavljivati nadležnim službama i zaustaviti općinu da ide stranputicom kojom su je do sada vodile nacionalne stranke.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu