Denis Bećirović

BiH mora imati slobodnu komunikaciju, a ne neškodljiv prolazak do otvorenog mora

Zastupnik SDP-a Denis Bećirović kazao je kako BiH želi dobre odnose sa Hrvatskom, ali da to bude na UN-ovom načelu suverene jednakosti i ravnopravnosti država. Dodao je da se naša zemlja nikada nije miješala u unutrašnja pitanja susjedne zemlje i da ne bi bilo loše kada bi se Hrvatska isto ponašala prema BiH.

Na kraju rasprave Bećirović je predložio pet zaključaka:

1. Slobodna komunikacija neke obalne države između svojih voda i otvorenog mora nije isto što i njezino pravo na neškodljiv prolazak. Prvi pojam odnosi se na slobodu plovidbe i on je znatno većeg opsega nego što pruža institut neškodljivog prolaska stranih brodova.

2. Prije izgradnje Pelješkog mosta treba trajno razrješiti određenje granice na moru i kopnu kroz dvostrani međunarodni ugovor o granici, koji će se primjenjivati podjednako i u dobroj vjeri od obiju strana ugovornica i koji će biti parlamentarno potvrđen, i u Saboru Hrvatske i Parlamentarnoj skupštini BiH.

3. Nužno je utvrditi, na međunarodnopravno primjeren način, pravni režim i širinu budućeg koridora koji će predstavljati vezu između bh. teritorijalnih voda i otvorenog mora Jadrana.

4. Predstavnički dom PS BiH konstatira da postoji međunarodni spor između dviju obalnih država (Bosna i Hercegovina i Hrvatska) koje dijele istočnu obalu Jadranskog mora. Zbog toga treba odabrati najprikladnije sredstvo za rješenje takvog spora s ciljem zadovoljenja obostranog interesa. Na tom putu treba odabrati najprimjerenija sredstva za mirno rješavanje sporova.

5. Predstavnički dom PS BiH zaključuje da se svim poslanicima i delegatima u Parlamentarnoj skupštini BiH dostavi odluka Stalnog arbitražnog suda u Hagu u predmetu Slovenija i Hrvatska.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu