Amina Jekalović

Rođena 1987. godine u Sarajevu. Osnovnu školu i Opću gimnaziju „Muhsin Rizvić“ završava u Brezi, nakon čega upisuje Prirodno – matematički fakultet u Sarajevu, smjer Regionalno i prostorno planiranje, gdje završava petogodišnji studij i time stiče akademsku titulu i stručno zvanje Magistar Regionalnog i prostornog planiranja. Zaposlena je u Rudniku mrkog uglja „Breza“ u Brezi. Od 2010. godine, aktivna je članica SDP – a Bosne i Hercegovine – Breza, te trenutno obnaša funkciju potpredsjednice Općinske organizacije Breza i predsjednice kluba vijećnika SDP – a u Općinskom vijeću Breza, a također je i član Izvršnog odbora Foruma mladih SDP – a Breza. Pored toga, sudjelovala je u radu pojedinih nevladinih organizacija i učestvovala u velikom broju stručnih seminara, a trenutno, kao jedna od ukupno dvije učesnice iz BiH, predstavlja općinu Breza i BiH na međunarodnom seminaru pod nazivom „Jačanje žena u politici“, koji se održava pod pokroviteljstvom Švedske vlade. Za vrijeme trajanja vijećničkog mandata u periodu od 2012 – 2016. godine, zalagala se za bolji i komforniji život svih građana općine Breza, dakle, za stvaranje uslova i predispozicija za nova upošljavanja (posebno mladih ljudi), za bolju zdravstvenu i socijalnu zaštitu, za bolje infrastrukturno uređenje i opremljenost svih MZ na području općine Breza, zatim za izgradnju i uspostavu određenih sadržaja, koje općina Breza nema, kao što je recimo gradski park sa svim potrebnim sadržajima i sl. Za sve gore pomenuto, te za još mnogo stvari i stavki, koje su neophodne za ugodniji i kvalitetniji život svih građana općine Breza, ukoliko dobije povjerenje i glas birača na predstojećim izborima, Amina će se zalagati i naredne četiri godine.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu