Alen Kapidžić

Rođen u Tuzli 1977. godine, gdje je završio Mješovitu srednju Mašinsku školu, kao i Filozofski fakultet odsjek za fizičku kulturu Univerziteta u Tuzli. Titulu magistra nauka stekao je na Univerzitetu u Tuzli a titulu doktora nauka na Univerzitetu “Dzemal Bijedić” u Mostaru. Od 2004. pa do danas radi na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, gdje je obavljao i funkciju Prodekana za nastavu kao i Dekana fakulteta. Kao aktuelni vijećnik u Gradskom vijeću grada Tuzla zalagat će se za unaprjeđenje uslova i rada i odgojno – obrazovnom sistemu te će se boriti protiv segregacije i politizacije u obrazovnom sistemu. Podržavat će i osmišljavati projekte koji doprinose zapošljavanju i privrednom razvoju. Zalagat će se i za razvoj sportske infrastrukture, uvođenje u rad sportskih organizacija školovanih kadrova sa odgovarajućom diplomom.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu