Aleksandar Vujadinović

Doktor medicinskih nauka, rođen 1964. godine u Tuzli gdje je nakon završene osnovne škole i Gimnazije završio i studij medicine. Nakon završenog studija započinje sa radom u UKC-u Tuzli, a za vrijeme ratnih dejstava je u svojstvu ljekara bio pripadnik Armije BiH. Trenutno je zaposlen kao šef odjela za oboljenja kičme u Klinici za ortopediju i traumatologiju UKC- u Tuzli. Za vrijeme specijalizacije boravio u SAD, Francuskoj, Švicarskoj, Švedskoj i drugim zemljama zapadne Evrope u kojima je završio i dvije subspecijalizacije iz spinalne hirurgije. Nakon imenovanja od strane Ministarstva pravde duži niz godina obavlja funkciju vještaka medicinske struke iz oblasti ortopedije i traumatologije. Aktivan je u radu teniskog kluba “Sloboda” i dobitnik plakete RSD Sloboda. Član je humanitarnog udruženja LIONS u Tuzli . U budućnosti će se zalagati poboljšanje nivoa zdravstvene usluge, a kako bi se smanjila potreba odlaska pacijenata na liječenje u inostranstvo, što bi dovelo do značajne uštede finansijskih sredstava.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu