SDP i DF GORAŽDE

Aktuelna vlast ugrožava interese svih građana BPK a razmjere zaostajanja u razvoju ovih prostora u odnosu na kantone u FBiH mogle bi biti nesagledive

Zajednička press konferencija Demokratske fronte i Socijaldemokratske partije je ujedno i poruka građanima BPK Goražde da će političko djelovanje naših stranaka biti usaglašeno, jedinstveno i konstruktivno sve do Općih izbora 2018. godine kada ćemo na izbore izaći sa usaglašenim programima kada su u pitanju javne politike u sferi socijalne zaštite, rada i radnih odnosa, zdravstva, obrazovanja, pravde, privrede te statusa penzionera i boračke populacije. Naše političko djelovanje neće i nikada nije bilo suprotstavljeno interesima građana već će to biti odgovor na stanje u kojem se nalazimo.

Na Općim izborima 2014. godine građani su se opredijelili za politiku SDA i nekoliko malih i marginalnih političkih subjekata zanemarujući pri tome činjenicu da je politika SDA raselila 1/3 Bošnjaka sa prostora gornjedrinjske regije, a da cijenu trenutne većine plaća pozicijama u javnim preduzećima i uzurpiranjem društvenih dobara. Nikada od svog postanka do danas u izvršnoj vlasti BPK Goražde nije bilo više premijera i ministara protiv kojih su pokrenute ili mogu biti pokrenute krivične prijave za zloupotrebu položaja i nenamjenskog utroška budžetskih sredstava. Nikada na čelu zakonodavne vlasti do ovog mandata u BPK Goražde nije sjedila osoba koja je protivpravno prisvojila finansijska sredstva kao ličnu korist i nastavila besramno da obnaša funkciju predsjedavajuće najvećeg zakonodavnog tijela. Ni jedna skupštinska većina prije ove aktuelne nije boračku populaciju jednoglasno izbacila iz vrha prioriteta Zakona o izvršenju budžeta i time sve pripadnike boračke populacije gurnula na marginu i na rub siromaštva. Ne pamti se ni vlada koja je kao odgovor na sve veće napuštanje seoskih područja pripremila odluku da se podsticaji za poljoprivredu smanje sa zakonskih 3% posto na predviđenih 1,5% iz Budžeta Kantona.

Trenutna većina u Skupštini BPK Goražde ultimatumima djeluje na izvršnu vlast, a da bi se SDA održala na vlasti, sa pozicija direktora ustanova i javnih preduzeća smjenjuju se perspektivni, a postavljaju stranački direktori, smjenjuju se upravni i nadzorni odbori, a na radna mjeste u javnoj upravi zapošljavaju se samo rodbina i stranački podobni. Od 2014. godine nijedan projekat općina i Vlade BPK Goražde nije uvršten u Program javnih investicija Vlade Federacije, transferi sa većih nivoa vlasti iz budžeta federalnih ministarstava kreću se u procentima ispod 0,5% grantova prema BPK Goražde, a sve se pravda namjenskim grantom sa koda 6141 podrške nižim nivoima vlasti. U iščekivanju granta Vlada BPK donosi odluke o transferima za socijalno ugrožene, za stipendije, boračka udruženja i sportiste, za kulturu i za pomoć privrednicima, ali se zbog nedostatka sredstava te odluke ne realizuju.

Potpuno je jasno da će i po doznačavanju granta ta sredstva biti utrošena na već donesene odluke, a da od kapitalnih investicija i razvojnih programa na prostoru BPK Goražde neće biti ništa. Stoga je i odluka rukovodstva SDP-a i DF-a da se jedinstvenim i odgovornim političkim djelovanjem stane na put političkom i pravnom nasilju na prostoru BPK Goražde, da se smanji ogroman utjecaj marginalnih političkih stranaka i pojedinaca i da se stvore ekonomski i društveni preduslovi sa jednakim pravima i prilikama za sve građane BPK Goražde. Ovim press-om rukovodstvo, članovi i simpatizeri DF-a i SDP-a poručuju građanima svih nacionalnosti da će se naša politička borba protiv onih koji su društvena dobra prisvojili na zakonit, ali nepošten način – nastaviti sa većim intenzitetom i odlučnošću.

Naše političko djelovanje će biti usmjereno na ostvarivanje socijalne jednakosti i pravde, na zaštitu obespravljenih radnika i na borbu za bolju zdravstvenu zaštitu i obrazovanje. Bez obzira na stranačku pripadnost ili ne pripadanje nijednoj stranci, stručni i odgovorni kadrovi moraju doći na ključne pozicije, a javne ustanove i preduzeća moraju voditi oni koji će od njih stvoriti efikasne i operativne poslovne jedinice, a ne kao do sada da stranački podobni, javna preduzeća i ustanove dovode do stečaja uz enormne gubitke koji se pokrivaju iz budžeta BPK Goražde. Ako je zakonodavna i izvršna vlast kriminalizovana i korumpirana, ako ta vlast ne čuje glas javnosti i ne osvrće se na sve teže uslove života i rada, onda svi zajedno moramo uložiti napore da tu i takvu vlast razvlastimo, a da pravo u odlučivanju preko izabranih predstavnika ponovo vratimo građanima i akademskoj zajednici.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu