Anto Domazet

Ako je BH blok neformalna grupa, krenimo ka njegovom formaliziranju

Čujemo sa više strana da je BH blok neformalna grupa i da se zbog toga ne može govoriti o njegovom postojanju, pogotovo o tome da su donesene bilo kakve odluke da se BH blok opredjelio za opoziciju na federalnom i državnom nivou vlasti.

Pa, ako je BH blok neformalna grupa, a želi se da on postane INSTITUCIONALIZIRANI POLITIČKI FAKTOR u BiH, krenimo ka njegovom formaliziranju i institucionalnom organiziranju što god je blaže moguće, ali da prestane biti neformalan.

Prvi korak u tom pravcu mogao bi biti zaključenje sporazuma o partnerstvu u političkom djelovanju partija BH bloka. U tom sporazumu bi se definirali ciljevi suradnje, sistem vrijednosti na kojima počiva suradnja, područja suradnje, način ostvarivanja i koordinacije suradnje (radna tijela i zajedničko tijelo za koordinaciju suradnje).
Programske oblasti za tekući mandatni period suradnje trebalo bi PRIORITETNO da obuhvate: 1) pitanja provođenja odluka Europskog suda za ljudska prava, domaćih ustavnih sudova i drugih odluka vezanih za ostvarivanje aktivnog i pasivnog prava građana na teritoriji BiH, te načina popunjavanja domova naroda i druga pitanja, 2) pitanja euroatlantskih integracija BiH, uključujući put ka članstvu u NATO i EU, 3) pitanja ekonomskih i socijalnih reformi, svojevrsni Reformski manifest BH Bloka sa prioritetima reforme doprinosa na plaće i poreza na dohodak kako bi se omogućilo povećanje plaća zaposlenih i 4) pitanja upravljanja migracijama, posebno imajući u vidu razmjere emigracija najproduktivnijeg stanovništva u BiH.
U okviru sporazuma o suradnji u BH bloku za svaki konkretan oblik stvaranja vlasti zaključivao bi se Koalicijski ugovor sa programom mjera i aktivnosti koje partije BH bloka preuzimaju kao obavezu provođenja.

Sporazum o suradnji u okviru BH bloka može biti otvoren za sve građanski orijentirane partije ili partije u procesu transformacije iz etnonacionalnih u građanske partije.
U političkom djelovanju partije BH bloka bi formirale jedinstvene liste u određenim izbornima jedinicama za određene pozicije, kako za lokalne, tako i opće izbore obuhvatajući i direktne i indirektne izbore.

Logično bi bilo da programski okvir obuhvaća mandatni period za funkcioniranje vlasti na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou, te za mandatni period lokalnih vlasti.
Napredak i rezultati u suradnji u okviru BH bloka mogli bi biti dobra osnova za uspostavljanje čvršćih ugovornih veza , a u budućnosti i za eventualno ujedinjenje zainteresiranih partija tog bloka.

U određenim formama nešto što je ovdje izneseno već funkcionira u životu na Kantonu Sarajevo. Dobre strane tog organiziranja koje čini podlogu za uspostavu vlasti u Kantonu Sarajevo, vjerojatno se mogu prenijeti i na druga područja političkog djelovanja BH bloka, kako u vlasti, tako i u opoziciji.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu