Adin Begić

Rrođen je 1973.godine u Doboju. Osnovnu školu završio je u Makljenovcu, a srednju medicinsku školu u Doboju. Medicinski fakultet završio je 2004.godine, a specijalizaciju iz dijagnostičke radiologije 2011. godine u Tuzli. Trenutno zaposlen u JZU „Poliklinika sa dnevnom bolnicom“ Doboj Jug i Općoj bolnici Tešanj. Imao je 3 mandata u Općinskom vijeću. Od 2008.-2012.godine obnašao je funkciju zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća, a od 2012.-2016.godine obnaša funkciju predsjedavajućeg Općinskog vijeća uz zalaganje da Doboj Jug bude sredina sa pozitivnom poslovnom klimom, privlačnije mjesto za život i dobrobit svih građana. U maju 2016.godine izabran je za predsjednika OO SDP BiH Doboj Jug.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu