Adem Mahovkić

Rrođen 05.03.1964. godine u Turiji, živi i radi u Lukavcu općina Lukavac. Osnovnu školu završio u Turiji općina Lukavac a Srednju Mašinsku tehničku školu završio u Lukavcu. Rudarsko – Geološki fakultet završio u Tuzli i Pravni fakultet u Sarajevu. Magistrirao na Pravnom fakultetu u Tuzli (Organizacija i poslovi uprave sa posebnim osvrtom na lokalnu samoupravu). Obavljao dužnosti ,Komandant Općinskog štaba Civilne zaštite Lukavac,zamjenik Direktora Teritorijalne vatrogasne jedinice Lukavac, načelnik Općinskog štaba Civilne zaštite Lukavac,direktor radničkog Univerziteta „Štamparija“Lukavac, sekretar Sekretarijata za socijalnu politiku i izbjeglice Lukavac,komunalni inspektor u općini Lukavac, šef Službe za stambeno- komunalne poslove i poslove MZ Lukavac, šef Službe za Socijalnu politiku raseljena lica i logistiku Lukavac, direktor JU Centar za socijalni rad Lukavac, koordinator za poslove starateljstva i smještaj u Centru za socijalni rad, sudija porotnik u Općinskom sudu Lukavac, vijećnik u Općinskom vijeću Lukavac od 1990. do 1997. godine, predsjednik Sindikata u JU Centar za socijalni rad Lukavac, Zamjenik Predsjednika Saveza Antifašista i Boraca NOR općine Lukavac, Predsjednik MZ Turija, Predsjednik MZ Lukavac Grad. Bio pripadnik Armije RBiH(pomoćnik komandanta bataljona). Ima položen stručni ispit za radnike organa uprave, stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara, završio niz seminara iz oblasti (državne uprave i socijalne zaštite). Aktivno poznavanje rada na računaru (međunarodni certifikat ECDL). Predsjednik Osnovne organizacije SDP Lukavac Grad i član predsjedništva Općinskog odbora SDP Lukavac.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu