Dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor Elektroprivrede BiH

2013. godina – Milijarda prihoda, više od 35 miliona dobit, rekordna proizvodnja

Zadovoljan rezultatima jesam ali, zadovoljniji zbog toga što više ne moram objašnjavati da li smo Uprava i ja sposobni da radimo uspješno

Slika

1. Elektroprivreda  BiH i 2013.godina….  

Više od milijarde KM prihoda, više od 35 miliona dobiti, rekordna proizvodnju od 1990. u istim kapacitetima u količni 7.471 GWh, inteziviranje ulaganja u rudnike, snabdijevanje građana bez zastoja, visok stepen naplate potraživanja, minimalni gubici, bliži smo početku izgradnje Bloka 7, HE Vranduk, VE Podveležja…i ovo je samo dio. 2013. je bila godina najvećih uspjeha od kada Elektroprivreda BiH postoji u ovom obliku organizovanja.   

2. Zadovoljni ste … tako se da zaključiti.

Zadovoljan rezultatima  jesam ali, zadovoljniji zbog toga što više ne moram objašnjavati da li smo Uprava i ja sposobni da radimo uspješno. Ja sam ekonomista i volim da bilansi  i rezultati govore. Ovo što smo postigli je satisfakcija za mene.

3. Učinili  ste maksimum, dovoljno ili je moglo i više?!

Ovisi  od toga  ko procjenjuje, je li taj neko  objektivan ili zlomjeran. Realnost je slijedeća: Elektroprivreda je  najveća i najuspješnija kompanija u drzavi. Za dvije i po godine prešli smo put  od gubitnika  sa   minus 16 miliona KM do profita višeg od 35 miliona, od samo 12 miliona uloženih u rudnike do cca 120 miliona  i jos dodatnih 70 u nabavkama, rad rudara je sada sigurniji, humaniji,  smanjili smo gubitke na nivou Koncerna, revitalizirali blokove u TE Tuzla i Kakanj, investirali u revitalizaciju 220 miliona KM vlastitih sredstava, ostvarivali  dobiti kada su sve druge elekroprivredne kompanije ne samo u BiH već u regionu, poslovale s desetinama miliona KM ili Eura gubitaka, osigurali  smo sredstava za gradnju novih objekata, tenderske procedure privodimo kraju, ispunjavamo obaveze i zadatke koje je pred nas postavila Vlada FBiH – jasno i transparentno pripremiti sve za izgradnju i graditi  nove elektroenergetske objekate.   

4. Zašto onda krive interpretacije i optužbe da radite samostalno bez podrške i znanja Vlade?

Najlakše i najjednostavnije je zaustaviti projekte. Pitam oponente za ono što smo uradili  konkretno za Blok 7, šta je njihovo rješenje, jesu li spremni preuzeti odgovornost ako se izgradnja planirana  zaustavi? Neko mora jer, bez Bloka 7 što je moguće prije i potom i Bloka 8, rudnike možemo zatvoriti.  Kome će plasirati ugalj, blokovi aktivni u Tuzli i Kaknju već od 2018.godine sukcesivno izlaze iz pogona, hoćemo li imati dovoljno električne energije, kakve cijene treba očekivati u takvoj situaciji koja će nametnuti nužnost uvoza?! Nisam pesimista, taj scenario je vrlo izvjestan  i  opominje da  niko nema pravo zbog ličnih, stranačkih ili drugih interesa dovoditi u pitanje budućnost ne samo Elektroprivrede, već budućnost svakog građanina i države. Nadam se da oponenti i opstruktori imaju zdravog razuma jer, Elvedin Grabovica i njegov tim su najmanji problem, s nama ili bez nas novi kapaciteti se moraju graditi. Tu alternative nema. Mi to znamo, ali to moraju znati i drugi. U proteklih više od 20 godina nije izgrađen nijedan veći proizvodni objekat, mi smo evo na korak do početka izgradnje tri. Mi radimo i gradićemo vrlo brzo i za sve što smo uradili spreman sam odgovarati jer sam siguran da radimo ispravnu stavr.

6. Dokle se ustvari stiglo s  Blokom 7?

Treća faza tenderskog postupka je u toku i ona će dati sve neophodne tehničke i finansijske elemente koji će omogućiti kvalitetnu elaboraciju i donošenje konačne odluke o finalnoj, najboljoj, obevezujućoj ponudi, odnosno, u ovoj fazi dobićemo projektnog partnera.U  konkurenciji  su kineski  Konzorcij GEZHOUBA i japanski gigant Hitachi.  Nedavno smo bili u posjeti ovim kompanijama i finansijskim institucijama koje ih prate u prostupku. Tokom razgovora sa predstavnicima kineskih i japanskih banaka unaprijedili smo zatvaranje finansijske konstrukcije. Krajem marta ili početkom aprila očekujemo finalne ponude. Nakon izvršenja njihove evaluacije prijedlog ćemo proslijediti Vladi FBiH i Paramentu FBiH na očitovanje i potom očekujemo potpisivanje ugovora. 

7. Obezbjeđenje finansijskih sredstava za druga dva prioritetna projekta HE Vranduk i VE Podveležje, još je jedan među uspjesima u 2013.godini.

EBRD kreditira HE Vranduk sa 26 miliona Eura i to je prvi kredit zaključen direktno između Elektroprivrede BiH i jedne međunarodne finansijske institucije bez posredovanja države i državnih garancija. Ta odluka EBRD-a da s nama pregovara i zaključi Ugovor,  potvrđuje da smo pouzdan poslovni partner i govori o našoj kompetenciji.  VE Podveležje će se graditi vlastitim i sredstvima KfW-a (Njemačka razvojna banka). Od KfW-a smo dobili 65 miliona Eura kredita. Raspisivanje tendera za HE Vranduk planiramo krajem februara ili  početkom marta, a za VE Podveležje kraj marta početak aprila. 

8.Protekle godine niste prezali od toga da obuistavite isporuku električne energije sarajevskim javnim preduzećima, čije je funkcionisanje od posebne važnosti za „živo“ grada i građana. Hrabro bez ikakve sumnje jer, niko prije Vas nije se usudio da uradi nešto slično.

Vrijeme da se ovakav potez povuče je bilo i puno prije mene, ali  niko nije htio ili   nije  smio zaustaviti gradski javni prijevoz i isključiti javnu rasvjetu, obustaviti isporuku i drugim preduzećima  zbog dugovanja. Da nismo uradili to što jesmo, šta bi se dešavalo? Dug dužnika bi rastao, agonija tih preduzeća bila sve dublja, a Elektroprivreda bi polako i sigurno postajala dio društva kompanija s problemima u poslovanju. Ova Uprava neće dozvoliti tako nešto. 

10. Kakvom vidite 2014. godinu?

Biće ovo godina velikih izazova za nas, veoma važna   i recimo istorijska jer, ukoliko izostanu politikanstva, opstrukcije, trebalo bi da počnemo graditi nove objekte. Izazov za nas je i novi Zakon o električnoj energiji i u skladu s njim  restrukturiranja kompanije, što podrazumijeva razdvajanje po djelatnostima.  

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.